Coenzym Q10
 

Allmänt
Coenzym 10, Q10, räknas egentligen inte till vitaminerna eftersom Q10 kan produceras i kroppen, men har som vitaminerna en viktig katalyserande verkan i många av kroppens processer. Q10 produceras i levern och finns i all kroppsvävnad, men mest i hjärta, lever och immunförsvar – där dom mest energikrävande processerna sker i kroppen. Produktionen  av Q10 avtar med åldern. E-vitamin och Selen och har stor betydelse för produktionen.

Q10 katalyserar energiproduktionen
Q10 är en oerhört viktig katalysator för energiproduktionen i kroppen och lägre energiproduktion ger mindre energi, vilket märks som trötthet och utmattning.
Cellens aktivitet är helt beroende av energi och mitokondrien, cellens kraftverk, omvandlar med hjälp av Q10, kolhydrater, fett och protein till energi, Denna energi lagras i molekylen ATP.
När kroppen behöver energi för muskelaktivitet, tillväxt, cellförnyelse eller liknande energikrävande processer delar cellerna ATP-molekylen. Vid denna delning frigörs otroliga 7000 kalorier från en enda molekyl. ATP är kroppens bränsle, men kan bara lagras i liten mängd, ca 85g i hela kroppen. Det räcker bara till t.ex. snabb löpning i 5-8sek. Kroppen kräver därför att ATP bildas kontinuerligt. Och det sker med hjälp av Q10.

Q10 påverkar åldrandeprocessen på flera sätt:
• ökar energin och därmed ansträngningstoleransen i kroppen. Många äldre säger sig ha för lite ork för att motionerna eller ens ta sig kortare promenader. Det kan bero på Q10-brist.
• rättar till åldersrelaterade försämringar av immunförsvaret som gör att man lättare drabbas av virus- och bakterieinfektioner.
• har avsevärda läkande effekter på åldersrelaterade sjukdomar i munnen, tandkött m.m. Kan man behålla tänderna kan man äta bättre och därmed bibehålla ett högt näringsintag.
• hindrar fettsyreoxidationen i mitokondriernas cellmembran, hindrar fria radikaler att skada cellkärna och celldelning, stärker cellmembranen.

Brist och användning
Eftersom Q10 påverkar alla cellers energiproduktion och motverkar skador på cellerna, cellmembranen och cellkärnorna, leder en brist på Q10 till problem i vitt skilda delar av kroppen. Därför kan också ett tillräckligt högt tillskott (terapeutiska doser) av Q10 hjälpa kroppen vid:
• dåligt immunförsvar
• muskelförtvining, dövhet
• hjärt- o kärlsjukdomar (arytmi, kärlkramp, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, Bypass-operationer och hjärttransplantation - reducerar vävnadsskador vid hjärtoperationer, högt blodtryck (både systoliskt och diastoliskt), motverkar oxidering av LDL-kolesterolet)
• bröstcancer, skydd mot biverkningar av kemoterapi och strålning
• diabetes, fetma
• magsår, syrebrist i tarmvävnaden, inflammatoriska tarmsjukdomar, leversvikt, allergi
• syrebrist i hjärnan, Alzheimer, Parkinsons, migrän
• ödem, bindvävssjukdomar, astma
• manlig infertilitet, spermieproduktion, tandlossning, tandköttsinflammation

Fallbeskrivningar
Det finns en mängd fallbeskrivningar som visar att Q10 har en positiv effekt på ovanstående tillstånd. Här är några exempel:

Uthållighet
Vid Bologna Universitet i Italien genomfördes en studie med vältränade manliga löpare. Löparna fick antingen 100mg Q10 eller placebo dagligen under 7 veckor. Påföljande test visade att Q10-gruppen sprang 12% längre distans och 8% längre tid än placebogruppen.
Folkers, K., et al. ”Biomedieal and Clinical Aspects of Coenzyme Q10” Elsevier Science Publ. London England 1991:513-520

• Fetma
Blodnivåer av CoQ10 var låga hos 52% (14 av 27) av personer med sjuklig fetma som testades. Nio av dessa (5 med låga Q10-nivåer) gavs 100mg Q10 per dag tillsammans med 650 kcal-diet. Efter 8-9 veckor var den genomsnittliga viktminskningen i gruppen med Q10-brist 13,5kg, jämfört med 5,8kg hos dem med initialt bra Q10-nivåer. Denna studie föreslår att ca 50% av människor med stor övervikt kan ha en Q10-brist och att en behandling med detta coenzym accelererar viktminskningen under en lågkaloridiet. Effekten av Q10 beror sannolikt på förbättringar i den cellulära respirationen och kaloriförbränningen.
Folkers, K. et al. ”Exploratory study of coenzyme Q10 in obesity”. In:Folkers, K. Yamamura, Y. eds: Biomedical and Clinical Aspects of Coenzyme Q10,Vol 4, pp. 369-373, Elsevier Science Publishers, Amsterdam 1984.

Tandköttsinflammation
18 patienter med Tandköttsinflammation och mätbara tandköttsfickor fick antingen Q10 eller placebo under en treveckorsperiod. Behandlingsgruppen hade en signifikant förbättring avseende djupet på tandköttsfickor, graden av tandköttsinflammation, blödning, smärta och tandrörlighet.
Wilkinsone, E.G.,et al. ”Bioenergetics in clinical medicine. VI .Adjunctive treatment of periodontal disease with coenzyme Q10” Research Communications in Chemical Pathoioey & Pharmacology, Aug 1976; I 4(4):715-9

Angina pectoris (kärlkramp)
Tolv patienter med stabil kärlkramp behandlades med 150mg Q10 per dag i fyra veckor i en dubbelblindstudie. Jämfört med placebo reducerade Q10 frekvensen av kärlkramp med 53%.
Kamikawa, et al. ”Effects of coenzyme Q10 on exercise tolerance in cronic stable angina pectoris” American Journal of Cardiology 1985;56:247

Blodtryck
Sex obehandlade och tio blodtrycksbehandlade patienter, alla med förhöjt blodtryck, fick behandling med Q10. Majoriteten hade en signifikant minskning av både systoliskt och diastoliskt blodtryck 4-12veckor efter insatt behandling. EKG och hjärtljud visade inga förändringar, så effekten antas ligga i det perifera kärlsystemet.
Folkers, K. et al. ”Bioenergetics in clinical medicine.XVI. Reductions of hypertension in patients by therapy with coenzyme Q10. Research Communications in Chemical Pathology & Pharmacology. 31(1):129-40, jan 1981


Riskgrupper för Q10-brist:
Hjärt- och kärlpatienter, äldre människor, cancerpatienter, människor med inflammatoriska sjukdomar såsom artrit, morbus crohns och ulcerös colit, rökare, de som tränar extremt hårt och de som har en biokemisk oförmåga att syntetisera Q10.

Mat rik på Q10 (mg/100g):
Sardiner 22,6   makrill 10,4   grishjärta 3,3   nöthjärta 3,1   kyckling 2,1   spenat 1,0 
broccoli 0,9   smör 0,7   ris 0,5   ägg 0,4   solrosolja 0,4   sötpotatis 0,4   Ost 0,2

Q10 absorberas i tunntarmen och ligger ofta på 30-40% vid måltid innehållande fett. Utan fett absorberas mycket mindre mängd. Linfröolja och olivolja är två hälsosamma fetter som främjar Q10-upptag extra bra. Även Vitamin B6 och E-vitamin har en positiv påverkan på upptaget.

Rekommenderad dos
RDI (rekommenderat dagligt intag – Livsmedelsverket): saknas
ODI (optimalt dagligt intag): 30-60mg
TDI (terapeutiskt dagligt intag): 60-1200mg
Doser över 300mg skall alltid kontrolleras av läkare. Det tar 3-4 veckor av hög Q10-dosering för att fylla på depåerna i blodet. 

Tillbaka till "Svens råd och information"

dinmage.nu  -  Kalvstigen 6, 598 34 Vimmerby  -  tel 073-9848728  -  sven.lindholm(a)dinmage.nu  (a)=@